divendres, 23 de març de 2012

La roda maravellosa

El motor rera del Marvel Heroic Roleplaying Game es troba en el els Plot Points dels jugadors i el Doom Pool del DJ, els quals es retroalimenten a partir de les oportinutats (1s en els daus) dels jugadors. Però també hi altres maneres de guanyar PP i d'incrementar el Doom Pool.

En el següent gràfic (pendent de revisió) hi ha un resum dels guanys i despeses del PP (Plot Points) i DD (Doom Dice) del joc.Tot plegat, ofereix un munt d'opcions per els jugadors i DJ per guanyar daus en les seves tirades, modificar-les i crear efectes interessants en el joc.