dimarts, 14 de desembre de 2010

Time of Vengeance u

...Bones pensades,
mossegades de puça
que mouen el món.

De vegades la inspiració surt de les coses més petites, en aquest cas d'un superpoder en forma d'eixam de puces mutants.