dimarts, 7 de desembre de 2010

Colònia Ceres sis

...Dolç o amarg?
el gust de la derrota,
retorn a casa
Finalitzem la campanya amb el que podríem anomenar un "TPK narratiu"