dimecres, 19 de març de 2008

Encara s'ha de provar que la intel·ligència tingui valor per a la
supervivència.

Arthur C. Clarke (1917-2008) in memoriam