dilluns, 21 de juliol de 2014

FATE Shadow West

Pistoler cybernètic
Ambientació: Salvatge Oest típic amb pistolers, cowboys, buscadors d'or, búfals i indis, però on la tecnologia dels ciberimplants ha evolucionat molt gràcies a l'explotació del cobalt vermell, una rara variant del cobalt que emet una radiació compatible amb els éssers humans i que permet crear una font d'energia interna "El cybercor".

Cibernètics: Segueixen les regles del Fate Toolkit.

Màgia xamanística: Els indis xamans connecten els seus esperits amb l'esperit d'un animal (Tótem), cosa que els permet gestes més enllà de les seves capacitats.

Requereix: 1 Aspecte relacionat amb el seu esperit totèmic.
Funcionament: Gasta 1 Punt Fate per crear una avantatge (personal i no transferible) relacionada amb les capacitats de l'esperit totèmic (p. ex. Tòtem de l'àliga: Vista llunyana). A part, dóna accés a l'habilitat de de conjuració i stunts específics.

Stunts màgia xamanística:

Metamorfosis: Gasta un Fate point per transformar-se amb un animal "ordinari" del tótem del xaman durant una escena.
Parla animal: Pots comunicar-te amb el tipus animal del teu tótem.
Esperit compartit: La resta d'animals et consideraran com un animal més de l'espècie del teu tótem i es comportaran com a tal. P. ex. Amb el tótem del llop podràs passar entre una llopada sense que la resta del grup et faci massa cas, però un grup de bisons fugirà de tu.
Do del tótem: Gasta un Punt de Fate per obtenir una capacitat física del teu tòtem. Substitueix el valor del tótem al de la teva habilitat normal. P. Ex. El tótem de la llúdriga podria tenir un Athletics +4 nadant.
Crear fletxes: Gasta 1 fate point per crear fletxes espirituals (apareixen màgicament dins el carcaix o a la mà del xaman) fins a final de l'escena. Atorguen +1 a atacar a criatures sobrenaturals, màgiques i no-morts. No feriran mai criatures normals, ni simplement encantades o mutants.


Màgia xamanística de conjuració: Requereix l'habilitat de conjuració.

Els xamans, a través d'un ritual, poden invocar, sempre relacionats amb el tótem, animals ordinaris, extraordinaris, o esperits totèmics per una escena.

- Animals ordinaris (Average [+1], 0 stress, no consequences); Arribarà al cap d'una hora. Són animals normals i corrents, que es comportaran amigablement, si el xaman té l'stunt de Parla Animal i s'hi pot comunicar es comportaran com animals entrenats. Dificultat 0.
Animals extraordinaris (Good [+3], 2 stress, 2 mild consequences[-2/-2] ); Invoca, en un minut, un animal d'aparença normal però que és sobrenatural. Té intel·ligència humana, tot i que per comunicar-s'hi degudament el xaman ha de tenir Parla Animal. Pot entendre tasques complexes. Servirà al xaman completament, fins i tot lluitant a vida o mort per protegir-lo. Dificultat +2
Esperits totèmics (Great [+4], 3 stress , 1 mild [-2] and 1 moderate consequence [-4]); Arribarà al cap d'uns minuts. Es tracta d'una representació idealitzada i "espiritual" de l'animal totèmic. I servirà en allò que pugui al xaman sempre que l'acció sigui honorable i sigui digne de la invocació d'un esperit tant important (p. ex. respecta el cicle de la vida). Dificultat +4.

Les criatures tenen les habilitats que es creguin que es poden aplicar a tals espècies segons el nivell que s'indica en la seva descripció. P. ex. Un àguila extraordinària tindrà una percepció de +3, i un ós totèmic tindrà un Physique de +4.

Habilitat de Conjuració:
Xaman cóndor
- sonofamortician (Devianart)

Superar un obstacle: Pot ser usada com a coneixement relacionada amb l'hàbitat i espècie del tòtem. També serveix per invocar els animals i esperits totèmics durant una escena.
* Fallar: La criatura no s'invoca. No es pot tornar a provar fins passat un dia
* Empat: La criatura s'invoca però demana alguna cosa a canvi (aliment, refugi, aliminar depredadors, o alguna aventura relacionada). Gasta 1 Punt Fate o 1 reps stress mental igual a la dificultat de l'acció.
* Èxit: La criatura S'invoca. Gasta 1 Punt Fate o 1 reps stress mental igual a la dificultat de l'acció.
* Èxit amb estil: La criatura s'invoca i guanyes un boost (+2) per invocar-la de nou en un altre moment. Gasta 1 Punt Fate o 1 Stress mental igual a la dificultat de l'acció.

La Dificultat de l'acció ve marcada pel tipus de criatura a invocar (vegeu descripció de la criatura), el nombre de criatures a invocar (+1 per cadascuna més enllà de la primera) i l'hàbitat on es troba (+2 Dificultat si l'hàbitat no es l'adequat; p. ex. invocar una llúdriga en un desert). A més es pot reduir el temps d'invocació: +1 a la dificultat per cada escala de temps que es vulgui reduir segons FC197.

Crear una avantatge: Pot ser usada com a coneixement amb l'hàbitat a l'espècie totèmica per crear una avantatge relacionada.

Atac: La Conjuració pot usar-se com habilitat d'atac contra altres criatures conjurades, contant el mal com a progrés contra la seva expulsió.

Defensa: Pot ser usada per defensar-se contra atacs de criatures conjurades. Aquesta defensa pot millorar-se estant dins un cercle de protecció amb un rang que va de +1 per un cercle dibuixat ràpidament a terra o amb salt fins a un +4 per un cercle matemàtic perfecte fet d'un mineral preciós amb runes antigues de poder.

El nivell en l'habilitat de conjuració també marca el límit en el nombre i tipus de criatures que es poden invocar en una escena, de tal manera que la dificultat total per conjurar no pot superar el nivell de conjuració del xaman.