dimecres, 23 de desembre de 2009

Si volen un videojoc, se'n compren un

By the way, quick note to Hasbro/WotC: America's youth does not seem to have the patience to learn to play 4th edition D&D. It is too damn big, complex, and intimidating. If they want something like a video game program, they'll just play a video game. Sheesh!

Per cert, nota ràpida per Hasbro/WotC: El jovent d'America sembla que no té prou paciència per aprendre a jugar la 4ª edició del D&D. Es massa refotudament gran, complexa i intimidant. Si volen quelcom semblant a un videojoc, juguen a un videojoc. Collons!

- JB, B/X Blackrazor

1 comentari:

Albert ha dit...

és el que sempre he dit de les darreres edicions de D&D. I amb el nou warhammer passarà el mateix.