dimecres, 21 de novembre de 2012

Heroes Unlimited amb Aspectes

Aquesta és la meva proposta per introduir els aspectes de FATE a Heroes Unlimited 2. El text està basat en ICONS.

Aspectes 

Els aspectes defineixen el personatge més enllà de les seves característiques i habilitats, tenen a veure més amb qui és el personatge més que no pas en què pot fer. El jugador descriu els aspectes del seu personatge alhora de crear-lo. Existeixen dos tipus d’aspectes: les Qualitats i les Adversitats.

Qualitats

Representen diferents atributs del personatge. Trien entre 0 i 5 (independentment de la seva categoria). Seguidament alguns exemples:

Frase típica: el teu personatge té una frase que sempre repeteix, un crit de batalla, etc. “És l’hora dels mastegots!”. Pots invocar la qualitat dient-la en el moment apropiat i de forma dramàtica. (nota: els components verbals rítmics de determinats conjurs també poden ser considerats com a frases típiques).

Connexions: representa la gent important en la vida del personatge, família, gent estimada, amics, amants, etc. Mentre que aquesta gent et pot ajudar, també podran ser forçats pel DJ en l’aventura, posant-los en perill (llegiu Invocar i Forçar més endavant). Si la connexió no t'ha d'ajudar en res, apunta-la com una Adversitat.

Sobrenom: és un títol o frase descriptiva que acompanya al nom heroic del personatge. “Superman, l’home d’acer”. Normalment descriu quelcom sobre l’estil, la forma de fer o els poders del personatge.

Identitat: descriu qui és el personatge quan no porta la màscara o la disfressa. Té a veure amb la personalitat, el rerefons o l’ocupació del personatge.

Motivació: què fa que el personatge sigui un heroi? “La veritat, la justícia i l’estil de vida americà!”. Pots invocar una motivació quan sigui dramàticament aplicable segons allò que estigui en joc.

Adversitats

Mentre les qualitats poden ser positives o negatives, segons la situació, les adversitats són aquells atributs del personatge que només representen aspectes negatius, i per tant, només podran ser forçats (normalment només pel DJ). Trien entre 1 i 5. Alguns exemples a continuació.

Mala sort: quan es força aquest aspecte passen coses dolentes al personatge. Solen ser coses iròniques o cruels però res de vida o mort.

Enemic: El personatge té un enemic que el DJ pot forçar per fer-lo aparèixer de forma que tingui avantatge sobre aquest (posant-lo en una trampa, emboscada o situació delicada). Nota: en la nostra campanya de HU2 tots els personatges començaran amb un enemic: El Mercat Negre.

Personal: El personatge té un problema emocional, psicològic, social o físic. Sigui com sia, el DJ pot forçar-lo per fer-te quedar en ridícul o posar-te en problemes d'alguna manera.

Debilitat: Un clàssic! El personatge reacciona negativament o és vulnerable vers una substancia o situació, la qual el limita d'alguna forma, ja sigui reduint-li els poders o afectant-li la seva salut.

Invocar i Forçar

Les qualitats poden ser invocades i forçades, les adversitats només forçades.

Invocar

Per invocar, el jugador anuncia que un dels aspectes del seu personatge és aplicable a una situació. També es poden invocar aspectes d'altres personatges, sempre que aquests es coneguin. Invocar un aspecte permet gastar determinació (veure-ho més endavant) en "esforçar-se", "concentrar-se", "retcons", "recuperacions" i "efectes".

Forçar

El DJ pot forçar una qualitat o una adversitat prenen un d'aquests aspectes i oferint-te un punt de determinació per acceptar-ne les conseqüències. Un jugador també pot proposar al DJ forçar un dels seus propis aspectes (el DJ té la decisió final d'acceptar forçar-lo segons l’oportunitat dramàtica). Així mateix, si un jugador coneix algun aspecte d'un PNJ susceptible de ser forçat, pot gastar un punt de determinació per fer-ho (el DJ pot acceptar-ho o no). Pots refusar forçar un aspecte, però et costa un punt de determinació.

Conèixer aspectes dels PNJ

Per conèixer els aspectes dels PNJ cal que:

- El PNJ hagi invocat prèviament l’aspecte en presència del personatge del jugador (també es pot acceptar que els personatges es passin la informació respecte la tinença d'un aspecte). o bé,
- Analitzar amb èxit al PNJ amb algun d'aquests poders:

See Aura: Aspectes relacionats sobrenom, motivació, mala sort, personal o debilitat.
Telepathy: sempre que el PNJ estigui pensant en aquell moment amb una situació aplicable a un aspecte.
Mind bond: dóna informació sobre tots els aspectes del PJ.

Determinació

Determinació inicial

La determinació inicial del PJ és de 5,

+1 si no té cap mutació, cibernètic o robot.
+2 si no té cap superpoder, habilitat psiònica o màgica.
- 1 per cada superhabilitat major, i
- 0,5 per cada superhabilitat menor (arrodonint cap avall).

Usant la determinació 

Es poden fer servir punts de determinació per aconseguir els següents beneficis. Per gastar punts de determinació sempre cal relacionar el benefici a aconseguir amb l’aspecte invocat i aquest, al seu torn, amb la situació dramàtica adient.

Esforçar-se: el personatge guanya un +4 o un +20% a la seva tirada.

Concentrar-se: el personatge pot fer servir una habilitat o poder relacionat amb l’aspecte en comptes de l’habilitat “normal” per aquella tasca concreta.

Recuperar-se: dins el combat, el personatge recupera HP/SDC igual al seu PE. Fora de combat segueix les regles normals de curació.

Retcon: el jugador pot “omplir” o “definir” l’escena amb nous detalls, sempre que no contradigui allò especificat anteriorment. Normalment relacionat amb una identitat o un sobrenom.

Efectes: el personatge pot activar els seus poders/habilitats per aconseguir nous efectes o aplicacions d'aquests no definits en llur descripció però que hi tenen a veure. Normalment s'activen amb la invocació d'una frase típica o un sobrenom. Una vegada activat, el DJ pot forçar l'efecte per generar conseqüències no previstes pel personatge, d'aquesta manera fent que l’efecte resulti gratuït (sempre que sigui acceptat), però amb conseqüències inesperades.

Guanyant determinació

Es guanya determinació forçant els aspectes. Es poden rebutjar els forçats però s’ha de pagar un punt de determinació per fer-ho.

També es guanyen punts de determinació si es segueixen els cànons del gènere, es fan accions heroiques o es fa passar una bona estona a la taula.

Després de cada aventura, si els punts de determinació són menors que la determinació inicial del personatge, s’en guanyen tants fins arribar a aquesta.

Aspectes i poders

- Els poders de copia (Mimicry, etc.), no afecten als aspectes.
- Cure Insanity (poder psiònic), pot eliminar un adversitat personal mental. El jugador escollirà llavors un nou aspecte (relacionat amb la cura).
- Empathic transmission, Hypnotic suggestion, Insert Memory, Bio-Alteration (PU1), Psycosomatic disease (PU1) (tots poders psiònics) atorguen també una adversitat relacionada amb l’efecte del poder que pot ser forçada.
- Mind wipe o Steal Memory (PU1) (poders psionics) poden esborrar també determinats aspectes, o al menys el record de la tinença d'aquests. Per exemple, el PJ no recorda alguna de les seves connexions, tot i que no les a perdut realment.
- Charismatic aura (conjur) o Personal recognition (Poder; PU2) atorga temporalment una qualitat adient al seu efecte.
- Criminal intuition (PU1), Danger Sense (PU1), Heigtened Sense of Awareness (PU1) o Motion Detection (PU1), poden evitar un forçat d'enemic sense haver de pagar per rebutjar-lo. Tanmateix, tampoc es guanya el punt de determinació.