divendres, 22 de maig del 2015

"Revampiritzant" el Valiant Universe RPG


Valiant Universe RPG és un joc de superherois publicat per Catalyst Game Labs que, com el seu nom indica, té lloc a l'univers de Valiant Comics. El sistema de joc és el Cue System (el mateix que Cosmic Patrol). Es tracta d'un sistema lleuger de regles, basat en diferents daus D4/D6/D8/D10/D12 (tipus Cortex o Marvel Heroic Roleplaying), el qual li dóna la alta versatilitat que els jocs de superherois requereixen.

De fet, és tant senzill que fàcilment podria ser adaptat com a un sistema genèric per a diverses ambientacions.

En general, el joc m'ha agradat força, tanmateix després d'un parell de partides de prova he pensat a afegir un parell de regles per fer-lo més del meu gust.

Mooks

Les armes fan relatiu poc mal, i malgrat el manual diu que amb narracions i tirades excepcionals els PNJ de "farciment" poden eliminar-se directament, crec que manca una regla més clara al respecte per poder acabar fàcilment amb aquest tipus de personatges. Així, quan creem els típics PNJ que serveixen al roí principal, i que només hi són pels lluïment del PJ, seguirem aquestes directrius:

- Només tenen 1 punt d'armadura (Armor).
- Només tenen 1 punt de vida (Health)
- Modifica els valors anteriors segons et convingui (p.ex. +1 a 3 punts) per representar PNJ més o menys entrenats, ben equipats, durs, etc.

Si hi ha més d'un mook, el grup actua com un sol personatge, guanyant un bonificador a la tirada d'atac (Action) i 1 punt de salut (Health) igual al nombre de PNJ addicionals en el grup. Així, a mesura que es vagin perdent punts de salut (una vegada eliminat el primer i únic punt d'armadura) representa que els mooks van caient (caldrà modificar els bonificadors d'atac cada vegada que així passi).

Cues/Tags/Disposition

A la manera del Fate Core, les etiquetes (Tags) i la disposició (Disposition) funcionen com a aspectes de manera que es poden invocar gastant 1 Plot Point per guanyar +2 a la tirada, sempre que siguin narrativament rellevants.També el Narrador pot forçar-los per introduir un element negatiu sobre el personatge (reben aquest 1 Plot Point).

Les Cues es poden citar en veu alta en el moment idoni segons la narració per recuperar 1 Plot Point (màx. 5). Citar les cues, les "crema" durant la resta de l'aventura i no podran ser utilitzades de nou per guanyar Plot Points.