dilluns, 19 de maig del 2008

Això no pot ser!

No!

No vull veure més manuals nous de trinca, mig llegits i poc jugats a la meva estanteria!

Fil a l'agulla!