dimecres, 21 de novembre del 2012

Heroes Unlimited amb Aspectes

Aquesta és la meva proposta per introduir els aspectes de FATE a Heroes Unlimited 2. El text està basat en ICONS.

Aspectes 

Els aspectes defineixen el personatge més enllà de les seves característiques i habilitats, tenen a veure més amb qui és el personatge més que no pas en què pot fer. El jugador descriu els aspectes del seu personatge alhora de crear-lo. Existeixen dos tipus d’aspectes: les Qualitats i les Adversitats.

Qualitats

Representen diferents atributs del personatge. Trien entre 0 i 5 (independentment de la seva categoria). Seguidament alguns exemples:

Frase típica: el teu personatge té una frase que sempre repeteix, un crit de batalla, etc. “És l’hora dels mastegots!”. Pots invocar la qualitat dient-la en el moment apropiat i de forma dramàtica. (nota: els components verbals rítmics de determinats conjurs també poden ser considerats com a frases típiques).

Connexions: representa la gent important en la vida del personatge, família, gent estimada, amics, amants, etc. Mentre que aquesta gent et pot ajudar, també podran ser forçats pel DJ en l’aventura, posant-los en perill (llegiu Invocar i Forçar més endavant). Si la connexió no t'ha d'ajudar en res, apunta-la com una Adversitat.

Sobrenom: és un títol o frase descriptiva que acompanya al nom heroic del personatge. “Superman, l’home d’acer”. Normalment descriu quelcom sobre l’estil, la forma de fer o els poders del personatge.

Identitat: descriu qui és el personatge quan no porta la màscara o la disfressa. Té a veure amb la personalitat, el rerefons o l’ocupació del personatge.

Motivació: què fa que el personatge sigui un heroi? “La veritat, la justícia i l’estil de vida americà!”. Pots invocar una motivació quan sigui dramàticament aplicable segons allò que estigui en joc.

Adversitats

Mentre les qualitats poden ser positives o negatives, segons la situació, les adversitats són aquells atributs del personatge que només representen aspectes negatius, i per tant, només podran ser forçats (normalment només pel DJ). Trien entre 1 i 5. Alguns exemples a continuació.

Mala sort: quan es força aquest aspecte passen coses dolentes al personatge. Solen ser coses iròniques o cruels però res de vida o mort.

Enemic: El personatge té un enemic que el DJ pot forçar per fer-lo aparèixer de forma que tingui avantatge sobre aquest (posant-lo en una trampa, emboscada o situació delicada). Nota: en la nostra campanya de HU2 tots els personatges començaran amb un enemic: El Mercat Negre.

Personal: El personatge té un problema emocional, psicològic, social o físic. Sigui com sia, el DJ pot forçar-lo per fer-te quedar en ridícul o posar-te en problemes d'alguna manera.

Debilitat: Un clàssic! El personatge reacciona negativament o és vulnerable vers una substancia o situació, la qual el limita d'alguna forma, ja sigui reduint-li els poders o afectant-li la seva salut.

Invocar i Forçar

Les qualitats poden ser invocades i forçades, les adversitats només forçades.

Invocar

Per invocar, el jugador anuncia que un dels aspectes del seu personatge és aplicable a una situació. També es poden invocar aspectes d'altres personatges, sempre que aquests es coneguin. Invocar un aspecte permet gastar determinació (veure-ho més endavant) en "esforçar-se", "concentrar-se", "retcons", "recuperacions" i "efectes".

Forçar

El DJ pot forçar una qualitat o una adversitat prenen un d'aquests aspectes i oferint-te un punt de determinació per acceptar-ne les conseqüències. Un jugador també pot proposar al DJ forçar un dels seus propis aspectes (el DJ té la decisió final d'acceptar forçar-lo segons l’oportunitat dramàtica). Així mateix, si un jugador coneix algun aspecte d'un PNJ susceptible de ser forçat, pot gastar un punt de determinació per fer-ho (el DJ pot acceptar-ho o no). Pots refusar forçar un aspecte, però et costa un punt de determinació.

Conèixer aspectes dels PNJ

Per conèixer els aspectes dels PNJ cal que:

- El PNJ hagi invocat prèviament l’aspecte en presència del personatge del jugador (també es pot acceptar que els personatges es passin la informació respecte la tinença d'un aspecte). o bé,
- Analitzar amb èxit al PNJ amb algun d'aquests poders:

See Aura: Aspectes relacionats sobrenom, motivació, mala sort, personal o debilitat.
Telepathy: sempre que el PNJ estigui pensant en aquell moment amb una situació aplicable a un aspecte.
Mind bond: dóna informació sobre tots els aspectes del PJ.

Determinació

Determinació inicial

La determinació inicial del PJ és de 5,

+1 si no té cap mutació, cibernètic o robot.
+2 si no té cap superpoder, habilitat psiònica o màgica.
- 1 per cada superhabilitat major, i
- 0,5 per cada superhabilitat menor (arrodonint cap avall).

Usant la determinació 

Es poden fer servir punts de determinació per aconseguir els següents beneficis. Per gastar punts de determinació sempre cal relacionar el benefici a aconseguir amb l’aspecte invocat i aquest, al seu torn, amb la situació dramàtica adient.

Esforçar-se: el personatge guanya un +4 o un +20% a la seva tirada.

Concentrar-se: el personatge pot fer servir una habilitat o poder relacionat amb l’aspecte en comptes de l’habilitat “normal” per aquella tasca concreta.

Recuperar-se: dins el combat, el personatge recupera HP/SDC igual al seu PE. Fora de combat segueix les regles normals de curació.

Retcon: el jugador pot “omplir” o “definir” l’escena amb nous detalls, sempre que no contradigui allò especificat anteriorment. Normalment relacionat amb una identitat o un sobrenom.

Efectes: el personatge pot activar els seus poders/habilitats per aconseguir nous efectes o aplicacions d'aquests no definits en llur descripció però que hi tenen a veure. Normalment s'activen amb la invocació d'una frase típica o un sobrenom. Una vegada activat, el DJ pot forçar l'efecte per generar conseqüències no previstes pel personatge, d'aquesta manera fent que l’efecte resulti gratuït (sempre que sigui acceptat), però amb conseqüències inesperades.

Guanyant determinació

Es guanya determinació forçant els aspectes. Es poden rebutjar els forçats però s’ha de pagar un punt de determinació per fer-ho.

També es guanyen punts de determinació si es segueixen els cànons del gènere, es fan accions heroiques o es fa passar una bona estona a la taula.

Després de cada aventura, si els punts de determinació són menors que la determinació inicial del personatge, s’en guanyen tants fins arribar a aquesta.

Aspectes i poders

- Els poders de copia (Mimicry, etc.), no afecten als aspectes.
- Cure Insanity (poder psiònic), pot eliminar un adversitat personal mental. El jugador escollirà llavors un nou aspecte (relacionat amb la cura).
- Empathic transmission, Hypnotic suggestion, Insert Memory, Bio-Alteration (PU1), Psycosomatic disease (PU1) (tots poders psiònics) atorguen també una adversitat relacionada amb l’efecte del poder que pot ser forçada.
- Mind wipe o Steal Memory (PU1) (poders psionics) poden esborrar també determinats aspectes, o al menys el record de la tinença d'aquests. Per exemple, el PJ no recorda alguna de les seves connexions, tot i que no les a perdut realment.
- Charismatic aura (conjur) o Personal recognition (Poder; PU2) atorga temporalment una qualitat adient al seu efecte.
- Criminal intuition (PU1), Danger Sense (PU1), Heigtened Sense of Awareness (PU1) o Motion Detection (PU1), poden evitar un forçat d'enemic sense haver de pagar per rebutjar-lo. Tanmateix, tampoc es guanya el punt de determinació.

dijous, 15 de novembre del 2012

Els més venuts

Quin són els jocs més venuts? Llevat algunes excepcions, la política editorial habitual és la de manca de transparència, combinat amb la falta d'un gremi que aglutini els venedors es fa difícil saber-ho del cert.

Tanmateix, des de fa quatre anys el portal/revista friki americana ICv2 intenta recopilar aquesta informació contactant amb venedors, distribuïdors i editorials. El resultat el publica en forma de top 5.

En aquest top les primeres posicions estan copades pràcticament sempre per els mateixos jocs. He fet un càlcul d'aparicions i posicions per veure quin són, a grosso modo, els més venuts durant aquest quatre anys i el resultat és:

Top vendes 2008-2012
1. Dungeons and Dragons - Wizards of the Coast (72)
2. Pathfinder - Paizo Publishing (56)
3. Warhammer 40k - Fantasy Flight Games (36)
4. Dragon Age - Green Ronin Publishing (15)
5. World of Darkness - White Wolf (13)
6. Warhammer Fantasy RPG - Fantasy Flight Games (12)
7. Shadowrun - Catalyst Lab Games (9)
8. Song of Ice and Fire - Green Ronin Publishing (4)
9. Mutants and Masterminds, inc. DC - Green Ronin Publishing (2)
9. Star Wars - Wizards of the Coast (2)
11. Dresden Files - Evil Hat (1)
11. The One Ring - Cubicle 7 (1)
11. Marvel Heroic Roleplaying - Margaret Weis Productions (1)
11. Dungeon Crawl Classics - Goodman Games (1)

Aquestes són els dades per trimestres com apareixen a ICv2:

Tardor 2008

1. Dungeons and Dragons - Wizards of the Coast
2. Warhammer 40K: Dark Heresy - Fantasy Flight Games
3. World of Darkness - White Wolf
4. Shadowrun - Catalyst Lab Games
5. Pathfinder - Paizo Publishing

Hivern 2009
1. Dungeons and Dragons - Wizards of the Coast
2. Warhammer 40k: Dark Heresy - Fantasy Flight Games
3. World of Darkness - White Wolf Publishing
4. Star Wars - Wizards of the Coast
5. Shadowrun - Catalyst Game Labs

Primavera 2009
1. Dungeons and Dragons - Wizards of the Coast
2. Warhammer 40k: Dark Heresy - Fantasy Flight Games
3. World of Darkness - White Wolf Publishing
4. Song of Ice and Fire - Green Ronin Publishing
5. Shadowrun - Catalyst Game Labs

Estiu 2009
1. Dungeons and Dragons - Wizards of the Coast
2. Pathfinder - Paizo Publishing
3. World of Darkness - White Wolf Publishing
4. Song of Ice and Fire - Green Ronin Publishing
5. Shadowrun - Catalyst Game Labs

Tardor 2009
1. Dungeons and Dragons - Wizards of the Coast
2. Pathfinder - Paizo Publishing
3. Warhammer Fantasy RPG - Fantasy Flight Games
4. Rogue Trader/Dark Heresy - Fantasy Flight Games
5. World of Darkness - White Wolf/CCP

Hivern 2010
1. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
2. Pathfinder - Paizo Publishing
3. Warhammer Fantasy Roleplay - Fantasy Flight Games
4. Rogue Trader/Dark Heresy - Fantasy Flight Games
5. Dragon Age - Green Ronin Publishing

Primavera 2010
1. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
2. Pathfinder - Paizo Publishing
3. Warhammer Fantasy Roleplay - Fantasy Flight Games
4. ShadowRun - Catlyst Game Labs
5. Rogue Trader/Dark Heresy - Fantasy Flight Games

Estiu 2010
1. (Tie) Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
1. (Tie) - Pathfinder - Paizo Publishing
3. Warhammer Fantasy - Fantasy Flight Games
4. Dark Heresy/Rogue Trader - Fantasy Flight Games
5. Dresden Files - Evil Hat

Tardor 2010
1. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
2. Pathfinder - Paizo Publishing
3. Dark Heresy/Rogue Trader/Deathwatch - Fantasy Flight Games
4. Dragon Age - Green Ronin Publishing
5. Mutants and Masterminds, inc. DC - Green Ronin Publishing

Hivern 2011
1. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
2. Pathfinder - Paizo Publishing
3. Dark Heresy/Rogue Trader/Deathwatch - Fantasy Flight Games
4. Dragon Age - Green Ronin Publishing
5. Mutants and Masterminds, inc. DC - Green Ronin Publishing

Primavera 2011
1. Pathfinder - Paizo Publishing
2. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
3. Dark Heresy/Rogue Trader/Deathwatch - Fantasy Flight Games
4. Dragon Age - Green Ronin Publishing
5. Shadowrun - Catalyst Game Labs

Estiu 2011
1. Pathfinder - Paizo Publishing
2. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
3. Dark Heresy/Rogue Trader/Deathwatch - Fantasy Flight Games
4. Dragon Age - Green Ronin Publishing
5. Shadowrun - Catalyst Game Labs

Tardor 2011
1. Pathfinder - Paizo Publishing
2. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
3. Dark Heresy/Rogue Trader/Deathwatch - Fantasy Flight Games
4. Dragon Age - Green Ronin Publishing
5. The One Ring - Cubicle 7

Primavera 2012
1. Pathfinder - Paizo Publishing
2. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
3. Dark Heresy/Rogue Trader/Deathwatch - Fantasy Flight Games
4. Dragon Age - Green Ronin Publishing
5. Marvel Heroic Roleplaying - Margaret Weis Productions

Estiu 2012
1. Pathfinder - Paizo Publishing
2. Dungeons & Dragons - Wizards of the Coast
3. Dark Heresy/Rogue Trader/Deathwatch - Fantasy Flight Games
4. Dragon Age - Green Ronin Publishing
5. Dungeon Crawl Classics - Goodman Games

dimecres, 7 de novembre del 2012

Hemrod

Enceto ofensiva Heroes Unlimited, penjant alguns personatges que vaig creant per provar-lo.


Hemrod, fireman wielder of the Asgardian Axe

Power category: Asgardian Ancient Weapons Master Dwarf (Powers Unlimited 3 pg. 90, Rifts CB2 pg. 166)
Alignment: Good (Scrupulous)
Occupation: Firefighter
Attributes: I.Q. 11, M.E. 19, M.A. 12, P.S. 49 (Superhuman), P.P. 17, P.E. 19, P.B. 11, Spd 22 (24 km/h)
Can carry 4,410 kg and lift 6,615 kg
Hit Points: 25
S.D.C.: 115
P.P.E.: 19
I.S.P.: 46
Horror factor: None normally, 10 if their supernatural nature is revealed.
Height: 1.18 m Weight: 90 kg
Natural Abilities: Nightvision 27.4 m (can see in total darkness). Impervious to cold. Superhuman strength.
Special abilities: Expert in recognizing weapon quality (ancient weapons) 60%, Craft weapons 84%, Melee Weapons expertise: Weapon master (Bonuses with Melee weapons already factored; knows all melee WP), Paired Weapons, Resist disarm attack (½  opponent’s bonuses to disarm and opponents without a disarm bonus fails unless a natural 19 or 20 roll), Parry projectile bonus (-2 parry throwing weapons and -6 parry bullets or energy attacks), Disabling strike (½  damage but victim loses initiative, 2 melee actions, 33% drop holding weapon and attacker gets a free shot at him. Any attack just after Disabling strike are defended with ½ parry and dodge bonuses).
Skills: H2H Martial Arts, Recognize weapon quality (ancient weapons) 60%, Craft weapons 84%, Dwarven language 98%, Dragonese/Elven 98%, Old Norse 98%, Running, Climbing 60%, Military Etiquette 55%, Radio: Basic 65%, Automotive mechanics 40%, Aircraft mechanics 40%, Basic electrònics 45%, Weapons engineer 40%, Mechanical engineering  35%, Wilderness survival 30%, Prowl 25%, Bodybuilding, Firefighting 30%, Computer operation 50%, Computer programming 40%, Truck 40%.
Combat: 4 (6 with melee weapons)
Bonuses:  +6 vs. Horror factor, +2 vs. psionic attack, +2 vs. Insanity, +8% vs. coma/death, +2 vs. magic/poison.
Basic: +1 strike, +1 parry, +1 dodge, +3 roll, +2 initiative, +3 pull punch.
With Any Melee Weapon: +2 strike, +1 parry, +3 disarm, +6 pull punch (no damage or 1 to half damage)
Paired Weapons (Battle axe): +2 strike, +4 parry, +4 disarm, +6 pull punch (no damage or 1 to half damage)
W/ Dwarfs Batlle-Axe: +3 strike, +5 parry, +4 disarm, +6 pull punch (no damage or 1 to half damage)
Damage: (+34 S.D.C. H2H damage)
Battle Axe 3D6
Body flip/throw: 1D6 SDC (loses initiative and one attack).
Punch 1D6
Equipment: Workshop at the fire-brigade basement, Dwarfs Battle-Axe (3D6 S.D.C. damage, wielder’s get ½ damage from fire and heat, +1 strike/parry, returns when thrown) , 1000$, full-face gas mask, helmet, firefighter flame-resistant uniform.
Background: Hemrod was a weapon master among the dwarves of Asgard. His pride was such that he dared to defy Odin himself in a singular combat. Of course, Hemrod expertise was not enough for the father God, who exiled him to Earth as a punishment. He landed Earth as a fireball from the sky and burned a building to ashes killing a family in the accident. When the fire brigade arrived, they found him naked and unconscious with an axe in his hand (his magical dwarf axe helped him). Unknown from the truth, they thought Hemrod was trying to help. Hermod, hunted by his own shame and fault, played the amnesic card with the fire brigade, which adopted him. Now, Hermod tries to expiate his sins working as a fireman.
Disposition: Once proud and haughty, Hemrod has become a respected piece of the society. He is friendly and brave. Always trying to help to his mates. His mechanic skills serves the fire brigade well and he is very accepted in it. Although, Hemrod hides the secret of his true origin and special abilities, always fearing to be uncovered. He always keeps his axe near him “it brought me luck” -always says to those who ask.

dilluns, 5 de novembre del 2012

Premi CalaPopa 2011

A principi d'any vaig anunciar els nominats als premis CalaPopa 2011. Aquest any l'elecció ha estat difícil, ja que hi ha diversos productes que un cop llegits m'han interessat i que si tingués temps m'agradaria provar de jugar, com Kingdom of Nothing, Bulldogs, Do, Perfect, Technoir..., a part de Burning Wheel que conec prou bé.

Però finalment, després d'una intensa reunió amb mi mateix he decidit que el millor joc del 2011 i per tant mereixedor del premi CalaPopa és:


Microscope, per mostrar una forma senzilla, elegant i innovadora de jugar a rol i crear un marc històric coherent. Genial!


I els finalistes són:


Ex aequo per el Anillo único i Macabre Tales: per haver adaptat una ficció (Tolkien i Lovecraft) intentant no només que es jugui a rol en aquella ambientació, sinó que a més que es generin històries semblants a les emulades amb tècniques específiques.