diumenge, 8 de maig del 2022

Bogeria i terror - Els Mites de Cthulhu de Sandy Petersen + 13th Age

Adaptació de les regles de Terror i Bogeria de Els Mites de Cthulhu de Sandy Petersen a 13th Age, amb algun retoc personal. 


TIRADES DE TERROR:

 • Es fan amb SAVIESA+nivell, els rerefons que impliquen coneixement dels Mites de Cthulhu són penalització.
 • Dificultats iguals que al manual.
 • Cal marcar l'impacte del terror: menor/moderat/major, i recordar la CD de la darrera tirada de terror, per si es desenvolupa una demència.

RECUPERACIÓ
Menor: recuperes un nivell després de cada hora.
Moderat: recuperes un nivell després de cada descans llarg
Major: recuperes un nivell cada 10 dies

BOGERIA:
 • cada vegada que es guanya un nivell de terror cal tirar 1d00. Si el resultat és inferior a la CD (modificada pels rerefons que impliquen coneixement dels Mites de Cthulhu) el personatge entra en Bogeria Transitoria: la víctima entra en una crisi temporal i respondrà involuntàriament durant els propers 1d4 assalts. Com reacciona depèn de la situació. Pot ser una reacció violenta (quan l'amenaça és relativament assequible), una fugida (quan el perill és enorme) o quedant-se en posició fetal. El DJ decidirà.
 • Cada vegada un PJ arriba al nivell 4 o més de terror ha de fer una tirada de Carisma contra la CD de resistir el terror. Si falla, desenvoluparà una demència relacionada amb l'orígen dels seus pors. Si el nivell de terrorpuja varis graus i arriba a 5 o més, tindrà desventatge a la tirada contra demència.
 • Per saber quina demència afecta al teu PJ, consulta amb el DJ o amb la taula de bogeries de la pàg 75 (MCSP).

Intensitat de la bogeria:
 • Quan un PJ desenvolupa una demència es marca una CD equivalent a la darrera tirada de terror fallada. Aquesta és la CD de la demència en concret.
 • La demència té tres graus: seqüeles neuròtiques, trastocat però alerta i boig com un llum.
 • A l'adquirir una demència sempre és al grau més baix. Si et toca adquirir una demència i encara no has sanat la que ja tens el DJ decideix si la que tens empitjora un grau o n'adquireixes una altra. En cas d'aquirir-ne una altra, les que ja tens pugen el seu CD en 2 punts.
Recuperar l'equilibri:
 • Cada setmana de joc, el PJ pot fer una tirada de SAVIESA contra la CD de la demència. Si la passes, la CD de la demència baixa 1d4. Quan la CD arriba a 0, ja estàs curat d'aquella demència.
 • Si vols rebre ajuda d'un professional, aquest ha de fer una tirada d'INTEL·LIGÈNCIA amb rerefons aplicables contra la CD de la demència per fer-ne un diagnòstic correcte.
 • Amb el diagnòstic correcte, pot iniciar el tractament: una hora diària durant una setmana, fer una tirada de SAVIESA contra el CD de la demència i si la passa dóna +2 a la tirada de SAVIESA del pacient.

LECTURA DE LLIBRES DELS MITES:
 • Cada llibre té una dificultat de lectura. Cada 5 dies d'estudi intens (a discreció del DJ), el lector pot fet una tirada d'INT+ rerefons adequat contra la CD del llibre. Si la passa, el DJ dóna part de la informació del llibre, accés a conjurs i bonificadors de coneixement.
 • Tant si es passa la tirada com si no, cal fer tirada de SAVIESA contra la CD de terror del llibre. Fallar guanyes nivells de terror (a discreció del DJ). Aquests nivells de bogeria duren fins que el PJ pot fer dos descansos llargs sense haver guanyat cap nivell de terror.
 • Degut a la seva profunditat i la complexitat dels seus continguts, aquests llibres donen bonificadors a certs àmbits de coneixement, el DJ t'informarà. Aquests bonificadors duren tant com els nivells de terror adquirits o un màxim de 30 dies si el PJ passa la tirada de terror.