divendres, 5 de desembre de 2008

seguim cremant!

Bones ,
seguim entrant en aquest fantàstic joc que és el Burning Wheel de la millor manera possible: jugant-hi!

Ja n'he parlat molt i sabeu que el joc és indie, carregat de regles i donant moltíssima autoritat narrativa als jugadors (reforçant-ho de manera impecable amb un sistema de regles complexe i complert).

Ara bé: què passa quan agafem un grup de roleros, amb més de 20 anys d'experiència en jocs mainstream? I si a més el grup és de nova creació, amb gent que mai ha jugat junta o que fa molt temps que no ho havia fet?

El primer que ens ha passat és que, per sort, estem tenint una entrada suau. Hi ha molt bona predisposició dels jugadors: qualitat, intensitat i implicació a la hora de fer les fitxes; paciència durant les sessions i voluntat de comprensió del sistema.

De moment l'autoritat narrativa encara recau molt en mi, el GM. Els jugadors van entrant poc a poc en la descripció de noves escenes. Això em genera una primera petita contradicció: el guany de l'Artha es basa molt en forçar la escena cap als BITs dels personatges. Això depèn molt de la iniciativa dels jugadors, que de moment es veu molt aturdida per la quantitat i novetat de les regles. A partir d'ara vull adoptar una actitud més suggerent, motivadora i exemplificadora de maneres d'obtenir Artha i, per tant, de posar en joc els BITs de cada personatge.

També vaig veient que el grup no coneix el setting tant com havia previst, i he mig dissenyat uns arcs argumentals genèrics basats en la meva aproximació a l'ambientació i el tipus de joc i escenes que els personatges em suggereixen. També vaig construir mentalment una mica de marc argumental sobre les BITs més concrets de cada personatge. I ara vull concretar-ho recuperant la costum que ja teníem quan feiem Rifts i D&D3 de demanar als jugadors que em diguin què volen que passi a la propera sessió. Així tinc la oportunitat de dissenyar amb més calma encontres, dificultats, pnjs, mapes relacionals, mapes de llocs....

Veig que això encara no és prou concret i ara treballo en pensar possibilitats concretes d'aventures i escenes per cada Belief i/o instint i/o trait dels personatges; i escenes o aventures més lliures per oferir cert "ritme a la partida".

Podeu seguir la campanya a la web d'Obsidian. Us seguiré informant!